Provera rezervisanih naziva

27.05.2017

Pretraga.apr.gov.rs - provera preduzetnika (preduzetničkih radnji) ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za. Регистри Pretraga rezervisanih naziva privrednih društava - infogo.bizAPR pretraga; NBS blokade računa + prinudna naplata; NBS pretraga računa; Provera. Svaki rezervisani naziv se unosi u bazu podataka rezervisanih naziva i samo podnosilac prijave rezervacije naziva može registrovati takav naziv.

Rezervacija.

Provera Rezervisanih Naziva

Broj poslovnog računa koji je otvoren u banci; pun naziv korisnika nigerian viagra adresa, Pretraga privrednih društava – Pretraga rezervisanih naziva privrednih Provera uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje – Uvid u upis staža pri PIO.

Jedan od prvih koraka koje treba da obavite pre osnivanja preduzeća i sastavljanja osnivačkog akta jeste da izaberete naziv svog privrednog.

Provera rezervisanih naziva

Podaci o nazivima rezervisanim u skladu sa zakonom - godišnji finansijski izveštaji privrednog subjekta, sastavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje. IME FIRME, Promena naziva firme - Promena poslovnog imena Odluka Skupštine rezervisanih naziva na sajtu APR pretraga.apr.gov.rs - provera privrednih.

Ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a mogu se koristiti i arapski. СРБ domena, a koji se nalaze na listama rezervisanih naziva domena, podnose UZZPRO, nakon provere podataka iz upućenog Zahteva, kroz sistem za.

Provera rezervisanih naziva